Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank Zwolle

137 Rechterlijke Uitspraken

137 rechterlijke uitspraken uit 2002 gevonden gedaan door Rechtbank Zwolle.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 25-4-2002
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:
Datum uitspraak: 3-4-2002
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:
Datum uitspraak: 13-3-2002
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Stamrechtuitkering is aanvulling op loondervingsuitkering die niet valt onder art. 7.2.b Inkomensbesluit Toeslagenwet. Toekenning toeslag ad ƒ 16,80 per week. Eisers dienstbetrekking is...
Datum uitspraak: 6-5-2002
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Art. 22 Wet individuele huursubsidie verplicht belanghebbenden tot het gedurende 5 jaar doorgeven van adreswijzigingen aan verweerder. De rechtbank is, in navolging van de ABRS bij...
Datum uitspraak: 8-7-2002
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling arbeidsongeschiktheid. Uitspraak vernietigd door Centrale Raad van Beroep, dd 03-02-2004, nr 02/4465
Datum uitspraak: 27-8-2002
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Datum uitspraak: 15-8-2002
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Meerdere bedrag (nl. franchise van ƒ 20.000,- overtreffend) aan desinvesteringsbijtelling dient bij bepaling van de hoogte van eiseres inkomen uit arbeid i.h.k.v. het Inkomensbesluit...
Datum uitspraak: 2-8-2002
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In casu geen sprake van stakingswinst, zodat de winst - uit verkoop van landbouwgrond wegens bedrijfsverplaatsing - dient te worden meegenomen in het maatmaninkomen. Eiser is geweigerd...
Datum uitspraak: 4-6-2002
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tegemoetkoming in de vervoerskosten in het kader van de WVG is geen eigendom als bedoeld in art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Eiser is medegedeeld dat diens tegemoetkoming in de...
Datum uitspraak: 29-7-2002
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onzekerheid over recht op loon a.b.i. art. 47a.2 ZW. Ingaande 15 augustus 2001 is verzoeker ontslag verleend wegens ongeschiktheid voor de verdere vervulling van zijn functie anders dan...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature